Smittevern

For at vi skal kunne gjennomføre LANmine 31 på en sikker og trygg måte med tanke på Covid-19 har vi utarbeidet en rekke smitteverntiltak som du som deltaker MÅ følge.

Før LAN

 • Du skal IKKE møte opp på LANmine 31 om du føler deg syk eller har andre symptomer.
 • Ved kansellering av LAN vil du få muligheten til å be om refundering på et eget skjema.
 • Du vil motta sms fra oss med relevant info. Pass på at du har oppdatert ditt mobilnummer når du kjøper billett
 • Du vil motta en e-post fra oss med smitteverntiltak. Pass på at du er registrert med rett e-post adresse.

Ved innslipp

 • Alle deltakere/besøkende må skrive seg inn på egen liste. Denne listen oppbevares 10 dager etter arrangementet er avsluttet og vil bli overlevert til rette myndigheter dersom vi skulle få påvist smitte.
 • Alle deltakere vil bli målt elektronisk kroppstemperatur. Dersom kroppstemperaturen er 38 grader eller mer vil du dessverre ikke ha mulighet til å komme inn i Hvalerhallen.
 • For at vi skal unngå kø, vil deltakere gå inn via Vestibylen og gå ut via hovedinngangen.
 • Alle må skrive under på at de har lest, forstått og vil rette seg etter disse smittevernregler.

Under opprigg

 • Alle deltakere må rigge opp soveutstyr etter anvisning fra crew.
 • Det vil være crew til stede i soveområdet under opprigg.

Under LANet

 • Alle deltakere plikter å følge anvisninger fra crew.
 • Det skal til enhver tid holdes en meter avstand til andre personer.
 • Alle deltakere plikter å holde det ryddig rundt plassen sin.
 • Deltakere skal følge generelle smittevernråd fra FHI.
  (Disse finner dere hengt opp rundt i hallen.)
 • Unngå å sitte i større grupper.
 • Tildelt bordplass skal kun benyttes av deltakeren som skal sitte ved plassen.
 • Ved konkurranser foran scenen er det på forhånd satt opp stoler med minimum 1 meters avstand. Det skal derfor ikke benyttes egne stoler når det er sceneshow.

Mistanke om sykdom

 • Om crew har mistanke om at du er syk, vil du kalt inn til en samtale og vurdert sendt hjem.
 • Vi vil kontakte foresatte ved mistanke om sykdom, uavhengig av tid på døgnet.
 • Du vil bli satt i isolasjon til foresatte kan hente deg.

Hygiene

 • Hallen skal vaskes 2 eller flere ganger under LANet. Deltakeren plikter og rydde unna utstyr som står plassert på gulvet mens det vaskes.
 • Det vil bli satt opp stasjoner for desinfisering rundt om i hallen. Deltakere plikter å benytte seg disse ved behov.
 • Desinfisering av hender skal gjøres hver gang du går inn i Hvalerhallen.
 • Ønsker du å ta en dusj(noe vi anbefaler) er ikke dette lov på LANet denne gangen.
 • Ved besøk i vår retrokrok vil du måtte hente spill og kontroller hos INFO. Du plikter å levere disse tilbake når du er ferdig, slik at disse kan desinfiseres.
 • Alle deltakere plikter å vaske hender etter toalettbesøk og ved besøk i retrokroken.

Under nedrigg

 • Vestibylen benyttes til å bære utstyr ut av hallen, og hovedinngangen benyttes som inngang. 

Refusjon

 • Ved kansellering vil EsLG åpne for å refundere billetter til det samme kontonummeret som billetten(e) er kjøpt på. Dette er minus billettgebyret til Eventsafe, som varierer basert på plasstype.
 • Et refusjonsskjema blir sendt ut per E-post til alle som har kjøpt billett til vedrørende arrangement. Mer informasjon blir lagt ut ved eventuell kansellering
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram