Billetter

Årsmøte 2021

Info
4
okt

I år avholder Esports LAN Gaming sitt årsmøte i Hvalerhallen den 06.10.2021 kl. 19:00, kvelden før LANmine 32 - NEON.

Årmøtet er åpent for alle, men det er kun betalende medlemmer som har stemmerett. Det vil være mulig å melde seg inn, samt betale kontingent under møtet. Har du forslag eller saker du ønsker å ta opp under årsmøtet ber vi deg å sende inn disse til vår mail (esportslangaming@gmail.com) senest tirsdag 05.10.2020.

Agenda for årsmøtet blir følgende:
1. Valg av møteleder, referent og representant(er) til å godkjenne og undertegne referatet
2. Godkjennelse av styrets regnskap for inneværende år
3. Opptak/Gjennomgåelse av nye medlemmer, jfr. § 5
4. Forslag til vedtektsendringer
5. Virksomhetsplan og budsjett
6. Øvrige innkomne forslag
7. Valg av styremedlemmer, varamedlem, styrets leder og nestleder, jfr. § 4
8. Tema og planer rundt LANmine 33
9. Eventuelt

Vell møtt!

Billetter