Regler

For uten om normal folkeskikk har vi et par regler som alle deltagere må følge. Her har vi listet opp alle.

Aldersgrense

Det er ingen nedre aldersgrense på våre LAN, men deltagere under 15 år trenger underskrevet samtykkeskjema av forelder/foresatt. Samtykkeskjema finner du her.

Deltagelse på LAN

Som deltaker og eller foresatt er dere pliktige til å sette dere inn i og godkjenne regelverket til Esports LAN Gaming(EsLG). Ved kjøp av billett til våre arrangementer er partene enige i regelverket som er satt. EsLG står ikke ansvarlig for deltagere med mindre særskilte behov er avtalt på forhånd. Foresatte er hjertelig velkommen til å besøke deltagere under LANet dersom ønskelig.

Nødstilfelle

Ved nødstilfelle kontakter vi nærmeste foresatte for aktuelle deltagere. Merk at nødkontakt som er skrevet i Eventsafe(billettsystemet) blir forsøkt å kontaktet først. Vi tar ikke hensyn til hvilken tid på døgnet som foresatte blir forsøkt kontaktet i nødstilfeller.

Mobbing

EsLG har nulltoleranse for mobbing, det inkluderer all form for mobbing/trakassering som kjønn, rase, utseende, etc. Dersom du føler deg ertet eller mobbet ta kontakt med Info:Desk eller sikkerhet snarest! 

Din plass

Du har kun rettighet til å rigge opp og benytte plassen du er tildelt eller reservert gjennom våre systemer. Merk at VIP plasser er 100xcm, mens standard plasser er 80xcm. 

Soving

Av sikkerhetsmessige årsaker skal soving skje på anvist område. Ta kontakt med Info:desk om du er usikker på hvor det er. Det er forbudt å slå opp madrass/liggeunderlag i gangene mellom radene. Å sove på plassen sin er lov så lenge det ikke er under bordet.

I soveområde er bråk og støy strengt forbudt. Har du ikke planer om å legge deg eller slå opp sove utstyret er det ikke noe poeng i å befinne seg der.

Inngang

Vi benytter kun hovedinngangen i kafeen til deltagere og crew. Vestibylen blir kun benytttet som inngang ved innsjekk første dagen. Luftport og nødutganger skal IKKE benyttes som inngang. 

Respekter crew

Lytt til crew når de har noe å si. Mobbing eller trakassering av crew er like forbudt som å mobbe deltakere. Vi har taushetsplikt, ta kontakt med EsLG styret om du føler deg dårlig behandlet av noen i vårt crew. Alle hendvendelser til styret blir anonymisert.

Gjenglemt

Vi tar vare på gjenglemt utstyr inntil 3 uker etter dagen vårt siste arrangement sluttet. Vi legger ut bilder av gjenstander vi finner på Facebook og nettsiden vår. Finner du noe som er ditt må du ta kontakt snarest. Vi tar oss retten til å kaste ting som ikke blir hentet før fristen.

Adgangsbånd

Adgangsbånd er ditt adgangsbevis og blir delt ut ved innsjekk. Har du mistet eller ødelagt ditt bånd må du kontakte Info:desk for nytt. Bånd skal alltid vises frem når du går inn i hallen. Vi oppfordrer deltagere til å vise bånd uoppfordret når du går inn i hallen.

Vi benytter oss av ulike bånd for hvert arrangement, ved bytte til nytt bånd må det vises legitimasjon.

Rusmidler

Konsumering eller besittelse av rusmidler er strengt forbudt på våre LAN. Brudd på dette kan medføre utkastelse og eventuelt politianmeldelse. Vi tar oss retten til å kontakte forelder/foresatt om personen(e) er under 18 år.

All alkoholholdig drikke er strengt forbudt på arrangementet, inkludert på parkeringsområdet. Alt av alkohol vil bli beslaglagt og tømt ut. Tydelige berusede personer vil ikke slippes inn på arrangementet. Personer som blir funnet beruset vil bli kastet ut av arrangementet uten refusjon av billettutgifter. Ved mistanke om rus tar vi oss retten til å benytte promillemåler.

Røyking

Røyking/vaping er strengt forbudt innendørs og utenfor inngangspartiet til hallen. Dette skal kun skje på anviste plasser eller om deltagere går bort fra hallen.
E-sigaretter, både med og uten nikotin, er siden 2017 omfattet av røykeloven slik at de blir forbudt å bruke alle steder hvor det nå er forbudt å røyke.

Refusjon av billett

Vi refunderer ikke billetter som allerede er betalt gjennom vårt billettsystem, med mindre det stilles særskilte grunnlag eller at arrangementet kanselleres. Vær obs på dette før du kjøper billett(er).

Hygiene

Vi oppfordrer folk til å tenke på sin hygiene under våre arrangementer. Vi har tilgjengelige dusjer i alle garderober, er du ukomfortabel med å dusje med andre var vi enkelt dusjer. Kontakt Info: Desk for å låne nøkkel.

Høyttalere

Høyttalere er lov så lenge det spilles musikk på et moderat nivå. Det skal ikke spilles musikk under en turnering eller stilletid (kl 04:00-10:00), ei heller hvis deltagere og eller crew ber deg å dempe lyden. Krenkende musikk er strengt forbudt.

Utstyr

Det er ikke lov å koble til hvitevarer til vårt strøm-nett. Det vil si: vannkoker, stekeplater, kjøleskap og lignende.
Minikjøleskap og annet utstyr som går på USB er tillat.
Billetten inkluderer en port i nettverks-switchen (Internett/LAN), og tre kontakter i strømnettet vårt.
Plass kan velges på https://eventsafe.no/ etter du har kjøpt billett. Den plassen er et bord som er ferdig oppsatt.

Avsperret område

Å oppholde seg på avsperret område er forbudt, respekter anvisninger som “crew only”

Deltagelse i turneringer

Alle som skal delta i turneringer på våre LAN må være tilstede på arrangementet. Lagleder må bekrefte at alle som skal delta er til stede under en turnering. ta kontakt med Compo: Desk for spørsmål.

Generelle turneringsregler

Regler for spesifikke spill finnes under “regler” på siden til hvert arrangement. Kontakt oss på nett eller i Compo: Desk under LAN for spørsmål.

Juksing i turneringer og konkurranser er strengt forbudt. Ved mistanke om juks i en turnering vil deltager(ene) diskvalifiseres og premien vil bli inndratt. Juksing i turnering med pengepremier vil føre til utkastelse, vi tar oss retten til å rapportere lagnavn og spillere til gamer.no og andre LAN.

Nettverk

Ved å benytte vårt nettverk godtar du at vi kan spore opp deltagere dersom det blir brukt til hærverk. Vær forsiktig med våre switcher, gi beskjed dersom noe skulle gå i stykker.

Det er ikke lov til å koble opp annet nettverksutstyr på våre switcher(trådløs router, egen switch). Vær forsiktig når du kobler til/fra nettverkskabler og pass på at du kun trekker i din egen.

Ulovlig bruk av vårt nettverk(spredning av skadevare, hacking, etc.) og vi kan stenge din maskin ut av vårt nettverk.

Tyveri

Vennligst ikke legg penger, kamera, mobiltelefoner, eksterne disker eller andre verdigjenstander synlig. ESLG får sjeldent inn rapporter om tyveri, men vi ser at mange legger igjen eiendeler uten tilsyn. Hvis du er alene med utstyret ditt, bli kjent med de som sitter rundt deg slik at dere kan hjelpe hverandre med å passe på tingene når noen av dere ikke er tilstede. Skriv ned serienummere, slik at vi kan identifisere eiendelen din hvis vi skulle få den inn. Kontakt Sikkerhet hvis noe er stjålet, eller Info hvis du mister noe. Om du finner noe som ikke er ditt, lever dette til Info. Alt av tyveri burde anmeldes.

Andres eiendeler

Respekter andre sine eiendeler. Ikke rør det som ikke er ditt om ikke eieren har gitt tillatelse. Skal du koble opp/ned utstyret ditt er det viktig at du ikke trekker i andre sine strøm/internett kabler

Parkering

Gratis parkering på anvist plass ved fotballbanen.

Medbrakt

Har du handlet i butikken? Vi tar oss retten til å inspisere hva du har med deg.

Har du sett vår regelvideo?

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram