Billetter
Dette er en oversikt over regler som gjelder for Beyblade kamper og turneringer. Reglene finnes også på vår Discord server, henger på flere vegger i hallen, og ligger på bord med Beyblade baner.

1. KAMPOPPSETT

1.1 Friendly kamper
* Beyblade kamper som kun spilles for gøy og ikke registrerer poeng trenger heller ikke følge de generelle reglene som som gjelder for Beyblade turneringen.
* Spilles på anviste områder.

1.2 Rangerte kamper
* Beyblade kamper der det registreres poeng.
* 1vs1
* Best av 3 runder. Les mer om runder under punkt 4.1
* Små og store baner er tillatt.
* Spilles på anviste områder.
* Resultat av kampen registreres i BeyShop.

1.3 Rangerte kamper
* Beyblade kamper som gir BeyPoints og Arena badge.
* 1vs1
* Best av 3 runder.
* Store baner.
* Arena ledere har egne Beyblades.

2. Bruk og modifisering av utstyr

2.1.Launchers og BeyStadiums
* Launchers og Stadiums skal kun brukes på anviste områder i hallen og kantina.
* Launchers skal legges på plass etter bruk
* Ikke lov å benytte egne launchers i rangerte kamper.

2.2 Bruk og modifisering av Beyblades
* Bladers får kun benytte Beyblades som blir delt ut og er mulig å få tak i på LANmine.
* Det er ingen begrensning for modifisering av Beyblades så lenge deler er mulig å få tak i på LANmine.
* Bytting av deler med andre bladers er lov.
* Byttelåne beyblades til andre i rangerte kamper er ikke lov

3. Klare til kamp

3.1 Fair play
* Bladers hilser og tar hverandre i henda før en kamp.
* Ønsk gjerne motstanderen lykke til og takk etter kampen.

3.2 Valg av Beyblade
* En Beyblade er ikke valgt før den skrudd fast i Launcheren.
* Bytting av Beyblade under en kamp er ikke tillatt.

3.3 Valg av Beyblade
Når begge har sagt “klar” teller hver Blader i takt “3! 2! 1! Gå i Spinn”. Begge Beyblades må ha blitt launchet i mens det blir sagt “Gå i spinn”.*

4. Kampen er igang

4.1 Fair play
* En kamp er delt opp i runder. For å vinne en kamp, må en Blader vinne 2 av 3 runder.
* Finale i BeyChampionship avgjøres med at en Blader må vinne 4 av 7 runder.

4.2 En runde avgjøres:
* Motstanderens Beyblade har sluttet å spinne.
* Motstanderens Beyblade faller ut av BeyStadium.
* Motstanderens Beyblade går i oppløsning.

*Dersom det blir uavgjort, hvor det ikke er mulig å avgjøre hvem som vinner en runde, må runden spilles på nytt.

4.3 Straffesituasjoner
* Hvis en Blader tar på en Beyblade eller BeyStadium i en aktiv runde, runden stanses og motstander vinner runden.*
* Hvis en Blader skyter for tidlig eller for sent, stanses runden og motstander vinner runden.

5. Etter kampen

* Etter kampen blir en vinner tildelt seieren og resultat godkjenner i BeyShop.
* Det er mulig å gjøre en seiersdans eller feiring foran en dommer for å oppnå ekstra poeng.

6. Juks og diskvalifisering

* Det telles som juks når: Bladers bruker Beyblades eller modifiserte deler, eller Launchers som ikke er skaffet på LANet.
* Det telles som juks når: Bladers låner hverandres Beyblades for å vinne rangerte kamper (gjelder ikke ved bytting av deler)
* Det telles som juks hvis en Blader prøver å modifisere en BeyStadium til sin fordel.
* Ved gjentatte ulovlige forseelser kan en Blader risikere å bli diskvalifisert fra turneringen.
* Bruk av egen Beyblade i finalen fører til diskvalifisering.

LANmine 35
Praktisk info
Nyheter
Bli crew
Billetter