Billetter
For en vanlig deltager kan det se ut som våre LAN går rundt nesten av seg selv.
Slik er det ikke. Det ligger utallige timer med forberedelser og arbeid i vært eneste LAN vi arrangerer. Vi får noen spørsmål om hvordan det er å være crew hos oss, så vi tenkte vi skulle legge ut litt informasjon ang dette. Vi har LAN 2 ganger i året. Første LAN er i vinterferien (uke 8) og det andre i høstferien (uke 40).
For og få til dette er vi avhengige av flotte og flinke mennesker til å hjelpe oss.

Opprigg starter i de fleste tilfeller 2 dager før selve LANet starter for deltakere. Da setter vi ut stoler, bord og annet utstyr vi skal benytte. Kantine, retrokrok og konkurranser klargjøres også sammen med crew i denne perioden.
Vi har 9 forskjellige typer «avdelinger» som vi trenger for å få ting til å gå rundt.

Crew info

Sikkerhet

I dette crewet jobber du tett på deltakere. Du vil i samarbeid med styret ha ansvar for at alle deltakere har det trygt, trivelig og hyggelig sammen med oss. Det er viktig at du har et smil på lur, er samarbeidsvillig, løsningsorientert og ikke minst være et medmenneske. Det jobbes hele døgnet i skift på 8 timer fra LANet starter til vi avslutter. Du må være minimum 18 år for å søke dette crewet.

Compo

Her jobbes det som navnet sier med konkurranser. Du vil være med på å arrangere konkurranser under LANet. Noen konkurranser er bestemt på forhånd, mens andre blir til litt underveis. Her er det derfor en fordel å være litt kreativ. Det kan være litt stress under konkurranser så et øye for detaljer slik at ting blir riktig er viktig her. Det jobbes ikke skift, men man står på når ting foregår.

Kantine

Her jobbes det naturlig nok med å lage mat til deltakere og crew. Vi har ansvar for at både deltakere og crew får i seg mat og drikke under LANet. Vi serverer alt fra slush til kebab. Dette crewet kan være stressende å jobbe i, men du får en fin erfaring du kan ta med deg. Vi jobber i skift på 8 timer, men vi hjelper hverandre ved behov. Du må kunne håndtere litt stress, være hyggelig og i imøtekommende. Åpningstider i kantine er 24/7 fra LANet starter.

Event

Her er du med å arrangere våre populære sceneshow, samt alt det andre som skjer på scene under LANet. I dette crewet jobber du ikke skift, men er på skift når det skal skje ting på secnen.

Informasjon

Deltakere trenger informasjon, og har mange spørsmål. Derfor har vi eget info crew for å håndtere dette. Her har du ansvar for at deltakere får informasjonen de trenger. Vi har stand nede i hallen og hjelper deltakere med spørsmål de måtte ha i forbindelse med konkurranser, retrokrok og billetter. Ingen spørsmål er for små eller dumme for oss. Det jobbes i skift på 6-8 timer.

Media

Dette crewet har i oppgave å ta bilder og filme under arrangementet. Det forutser at søkere har basiskunnskap utover det å bruke kamera. Man får også tilgang til lanets informasjonskanaler og kan poste oppdateringer under arrangementet.

Tech support

Som medlem i dette crewet skal du sørge for at vi får internet. Du skal også hjelpe deltakere som har problemer med nettet. Du må kunne trå til på kort varsel dersom det oppstår problemer. Her er det en fordel med kjenskap til våre teknisk løsninger.

Rydding og orden

Dette crewet har i oppgave å sørge for at hallen er ryddig til en hver tid, tømme søppel og sørge for at ting holdes rent. Her jobber man veldig selvstendig og har endel fri.

Søk crew
Billetter